13 Ekim 2010 Çarşamba

inorganik bileşikler ile ilgili sorular

1-Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanarak bir arada kalmasını sağlayan kuvvete …………………..denir.
2-Suda çözündüğünde H iyonu veren maddelere ……………………………..denir.
3-İnsan vücudunda demir eksikliğinde ………………………………hastalığı oluşur.
4-………………….lar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.
5-Canlıların temel bileşenlerini oluşturan su,tuz,asit,baz ve mineraller …………….. olarak adlandırılır.
6-İnsanlarda iyot eksikliğine bağlı olarak tiroit bezinin büyümesiyle ………………….. hastalığı ortaya çıkar.
7-Suyun ………………  yüksekliği vücuttan fazla ısının atılmasını sağlar.
8-PH  0 ‘ dan 7’ye doğru gidildikçe …………………………….azalır.
9-Asitler ve bazların tepkimeleri sonucunda ………………………oluşur.
10-Kanın PH değerini kandaki  ……………………………….ayarlar.
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-     Kalsiyum ve fosfor kemiğin yapısına katılır.
2-     Demir vücudumuzda görev alan minerallerden biri değildir.
3-     Fosfat molekülü DNA nın yapısına katılır.
4-     Su iklimler ve canlı çeşitliliği üzerinde etkili değildir.
5-     Bazlar sulu ortamda H iyonu verir.
6-     Dışarıdan aldığımız sodalar asit özelliğindedir.
7-     Asit ,su,baz ve protein inorganik bileşiklere örnektir.
8-     Sinirler işlevlerin düzenli devam etmesinde kalsiyum ve potasyum mineralleri görev alır.
9-     Potasyum eksikliğinde tiroit bezinin büyümesine bağlı olarak guatr hastalığı oluşur.

AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.

1-PROTEİNLER
2-MİNERALLER
3-ASİTLER
4-BAZLAR
5-KARBONHİDRATLAR
6-SU


1-İnorganik bileşikler hangi numara ile gösterilmiştir?
     2-İnsan vücudunda en çok bulunan madde hangi numaralı bileşiktir?
     3-Yukarıdaki hangi maddeler sindirime uğramadan hücreye alınır?
     4-Hangi maddelerin PH aralığı 0 ile 14 arasında yer alır?

7 yorum: